Regulamin pokoi noclegowych WILLA BOCONEK

Właściciel pokoi noclegowych WILLI BOCONEK będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu mniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości .

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Do korzystania z usług noclegowych, upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja, uiszczenie przez rezerwującego pobytu WILLI BOCONEK gościa zadatku w wysokości 20 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, a w dniu przyjazdu na miejsce uregulowanie zapłaty za cały pobyt.
 3. Zadatek nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przełożenie rezerwacji na inny dogodny termin przy wcześniejszym uzgodnieniu go z właścicielem.
 4. Po przyjeździe do obiektu należy okazać ważny dokument tożsamości, celem dokonania wszelkich formalności związanych z pobytem w WILLI BOCONEK.
 5. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie obiektu WILLI BOCONEK dozwolony tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nieletnich.
 6. Doba w naszych pokojach zaczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu. Nie opuszczenie pokoju do godziny 10:00 oznacza przedłużenie pobytu o kolejną dobę i naliczenie dodatkowej opłaty.
 7. Zameldowania po godzinie 22:00 po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.
 8. Przedłużenie pobytu uwzględnia się w miarę posiadanych możliwości lokalu.
 9. W pokojach oraz apartamentach WILLA BOCONEK i jego terenie nie akceptujemy zwierząt.
 10. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów również elektronicznych, a także innych wyrobów tytoniowych. W przypadku stwierdzenia użycia środków tytoniowych najmujący będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z dearomatyzacją pomieszczeń w kwocie 500 zł.
 11. Cisza nocna obowiązuje na terenie całego obiektu od godziny 22:00 do 06:00 rano.
 12. Na terenie całego obiektu zabrania się urządzania imprez, oprócz imprez uzgodnionych z właścicielem obiektu.
 13. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone w obiekcie i na jego terenie. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, oraz powinien bezzwłocznie poinformować o wystąpieniu każdej szkody.
 14. Właściciel WILLI BOCONEK nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub szkody samochodu, bądź innego pojazdu należącego do gościa, jak również rzeczy wartościowych pozostawionych w pokojach lub w części wspólnego użytku.
 15. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością, w przypadku jego utraty goście zostaną obciążeni kosztami wymiany zamka w wysokości 100 zł.
 16. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 17. W przypadku rezygnacji gościa w trakcie trwania doby wynajmu wynajmujący – właściciel pokoi nie zwraca opłaty uiszczonej za pobyt.
 18. W przypadku gdy gość w sposób znaczący narusza spokój i /lub dobra sąsiadów oraz regulaminu obiektu WILLA BOCONEK zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gościowi pobytu w pokojach jak i apartamentach oraz nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres.
 19. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z atrakcji na terenie obiektu i wokół niego tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych którzy są odpowiedzialni za nieletnich.